Terug
Gepubliceerd op 21/12/2021

Besluit  gemeenteraad

wo 15/12/2021 - 21:00

Meerjarenplan - aanpassing 4 2020-2025 - vaststelling deel gemeente - aanneming geheel - besluit

Aanwezig: Jan Laceur, raadsvoorzitter
Herman Vijt, burgemeester
Ann Verschelden, Koen Mettepenningen, Mieke De Keyser, Lien De Vos, Kurt De Graef, Jan Ketels, Jan De Graef, Lotte Peeters, An Geerinck, François Van den Broeck, Tom Vermeire, André Raemdonck, Jan Rosschaert, Frans Van Gaeveren, Tom Waterschoot, Henri Peelman, Frank Van Erum, Agnes Onghena, Mustafa Tokgoz, Gilles Verbeke, Leo Van der Vorst, Mario Michils, Ignace Sertijn, Christel Vanhoyweghen, gemeenteraadsleden
Natalie Vastmans, algemeen directeur wnd
Verontschuldigd: Luk De Mey, gemeenteraadsleden
André Reuse, algemeen directeur

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het deel gemeente vast te stellen, het deel OCMW goed te keuren en om het geheel van de aanpassing 4 van het meerjarenplan 2020-2025 aan te nemen.

Het overzicht van de kredieten van de budgettaire entiteiten gemeente en OCMW is terug te vinden op pagina 63 van het document 'GR20201215_MJPA4’ in bijlage.

REGELGEVING:

  • Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, zoals gewijzigd bij decreet van 21 december 2018, titel 4 in het bijzonder.
  • Het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus, zoals gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2018.
  • Het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale en de provinciale besturen, zoals gewijzigd bij ministerieel besluit van 12 september 2018.
  • De beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 15 december 2021 houdende vaststelling van het gedeelte van het meerjarenplan dat betrekking heeft op het OCMW.

OVERWEGINGEN:

  • Het ontwerp van de strategische nota, de financiële nota en de toelichting van de aanpassing 4 van het meerjarenplan 2020-2025.
  • De bespreking door het managementteam in zitting van 29 november 2021 van de aanpassing 4 van het meerjarenplan 2020-2025.
  • De besprekingen door de leden van het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau betreffende de aanpassing 4 van het meerjarenplan 2020-2025.
  • De bespreking door het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau in zitting van 30 november van de aanpassing 4 van het meerjarenplan 2020-2025.
  • De toelichting van de aanpassing 4 van het meerjarenplan 2020-2025 in vergadering van de gezamenlijke raadscommissie van 8 december 2021.
Publieke stemming
Aanwezig: Jan Laceur, Herman Vijt, Ann Verschelden, Koen Mettepenningen, Mieke De Keyser, Lien De Vos, Kurt De Graef, Jan Ketels, Jan De Graef, Lotte Peeters, An Geerinck, François Van den Broeck, Tom Vermeire, André Raemdonck, Jan Rosschaert, Frans Van Gaeveren, Tom Waterschoot, Henri Peelman, Frank Van Erum, Agnes Onghena, Mustafa Tokgoz, Gilles Verbeke, Leo Van der Vorst, Mario Michils, Ignace Sertijn, Christel Vanhoyweghen, Natalie Vastmans
Voorstanders: Jan Laceur, Herman Vijt, Ann Verschelden, Koen Mettepenningen, Mieke De Keyser, Lien De Vos, Kurt De Graef, Jan Ketels, Jan De Graef, Lotte Peeters, An Geerinck, François Van den Broeck, Tom Vermeire, André Raemdonck, Jan Rosschaert, Christel Vanhoyweghen
Onthouders: Frans Van Gaeveren, Tom Waterschoot, Henri Peelman, Frank Van Erum, Agnes Onghena, Mustafa Tokgoz, Gilles Verbeke, Leo Van der Vorst, Mario Michils, Ignace Sertijn
Resultaat: Met 16 stemmen voor, 10 onthoudingen

BESLUIT:

Artikel 1: Het gedeelte van de aanpassing 4 van het meerjarenplan 2020-2025 dat betrekking heeft op de gemeente, met een aanpassing van de kredieten van boekjaar 2021 en de beginkredieten voor boekjaar 2022, wordt vastgesteld.

Artikel 2: Het gedeelte van de aanpassing 4 van het meerjarenplan 2020-2025 dat betrekking heeft op het OCMW wordt goedgekeurd.

Artikel 3: Het geheel van de aanpassing 4 van het meerjarenplan 2020-2025 wordt aangenomen.

Artikel 4: Aan de Vlaamse Overheid zal digitaal over de aanpassing 4 van het meerjarenplan 2020-2025 worden gerapporteerd, conform de daartoe vastgestelde bepalingen.