Volgende openbare vergaderingen

Alle vergaderingen

Welkom op de Raadpleegomgeving van het lokaal bestuur Hamme

Op deze website kan je de openbare agenda, de inhoud van bepaalde beslissingen of notulen en de besluitenlijsten van het lokaal bestuur terugvinden.

Informatie van de onderstaande bestuursorganen wordt gepubliceerd*:

  • college van burgemeester en schepenen (CBS)
  • gemeenteraad (GR)
  • raad voor maatschappelijk welzijn (RMW)
  • vast bureau (VB)
  • burgemeester (BURG)

Afhankelijk van wat er al dan niet decretaal verplicht dient gepubliceerd te worden, zal je bij bepaalde organen diverse opties te zien krijgen. Zo worden voor de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn de notulen gepubliceerd, maar niet voor het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau.

*Op deze Raadpleegomgeving vind je alle verplichte bekendmakingen terug vanaf 1 juni 2021.
Oudere zaken vind je terug via de website.