Welkom op de Raadpleegomgeving van het lokaal bestuur Hamme

Wat vind je hier terug?

Informatie van de onderstaande bestuursorganen wordt gepubliceerd, vanaf 1 juni 2021 (zaken die vóór deze datum vallen zijn terug te vinden via de gemeentelijke website):

 • Burgemeester (BURG): Besluitenlijsten - reglementen en verordeningen
 • College van burgemeester en schepenen (CBS): Besluitenlijsten - reglementen en verordeningen
 • Vast bureau (VB): Besluitenlijsten - reglementen en verordeningen
 • Gemeenteraad (GR): Agenda's - besluitenlijsten - notulen - reglementen en verordeningen - zittingsverslagen (audio-opnames)
 • Raad voor maatschappelijk welzijn (OCMWR): Agenda's - besluitenlijsten - notulen - reglementen en verordeningen - zittingsverslagen (audio-opnames)

  Opgelet
  : Zaken sinds de inwerkingtreding van deze Raadpleegomgeving die niet meer van kracht zijn, zijn nog steeds terug te vinden op deze Raadpleegomgeving (zoals b.v. een tijdelijk reglement naar aanleiding van een welbepaalde gebeurtenis). Op de website vind je echter nog steeds een handmatig bijgehouden overzicht van de reglementen terug waarbij (en wanneer mogelijk) er naar gestreefd wordt om enkel de nog in werking zijnde reglementen aanklikbaar te houden.

Hoe iets opzoeken?

 • Je kan hiervoor de zoekfunctie gebruiken, of onmiddellijk via de kalender navigeren naar de datum van de gewenste zitting. Waar meer informatie beschikbaar is, kan je verder klikken.

Waar zijn de opnames (zittingsverslagen) van de raden te beluisteren?

 • Je vindt deze, gebundeld in playlists, terug op het YouTubekanaal van het lokaal bestuur.
 • Bij de beschrijving van de filmpjes vind je, wat de raden betreft, eveneens een indexering per agendapunt terug.

Inzage en klachten?

 • Een inzage-aanvraag voor besluiten kan gebeuren via het formulier openbaarheid van bestuur.
 • Tegen besluiten kan klacht worden ingediend bij de toezichthoudende overheid. De Vlaamse minister voor Binnenlands Bestuur en de provinciegouverneur staan als toezichthoudende overheid in voor het algemeen bestuurlijk toezicht op lokale besturen. Zij kunnen beslissingen vernietigen als die het recht of het algemeen belang schenden.

Een vergadering meevolgen

 • De gemeenteraadscommissies en raden (minus eventueel besloten gedeelte) zijn openbaar en eveneens via livestream te volgen. De rechtstreekse link naar de zitting verschijnt een tiental minuten voor aanvang van de zitting op het Facebookkanaal van het lokaal bestuur.
 • Je kan ook steeds rechtstreeks naar de YouTubepagina gaan: daar verschijnt automatisch een liveknop van zodra de livestream begint.